A BMW-MOL Green Kártyával kapcsolatos információk.

MINI Kártya Használati Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

A BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) által a MINI Kártya Program keretében kiadott MINI Kártya a jelen Használati Feltételekben rögzítettek szerint használható fel.

2. Használatra való jogosultság

A MINI Kártya névre szól, használatára csak az a személy jogosult, akinek nevére a kártyát kiállították (a továbbiakban MINI Kártya Birtokos). A MINI Kártya harmadik személyre nem ruházható át. A MINI Kártya használatára csak 18. életévét betöltött személy jogosult. Amennyiben Ön ennek a feltételnek esetleg nem felel meg, ám az Ön nevére MINI Kártya került kiállításra, kérjük a kártyát a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) részére visszajuttatni.

3. A felhasználási kör

A MINI Kártya Birtokos számára a MINI Kártyával lehetővé válik, hogy a BMW mindenkori együttműködő partnereinek különböző szolgáltatásait a partner által a MINI Kártya Birtokosok számára felkínált kedvező feltételekkel vegye igénybe, illetve kihasználja az együttműködő partner által a MINI Kártya Birtokosoknak felkínált lehetőségeket. A szolgáltatások, lehetőségek igénybevétele a MINI Kátya Birtokos saját költségére és felelősségére történik. A mindenkori együttműködő partnerek listája, illetve az együttműködő partnerek MINI Kártya Birtokosoknak szóló ajánlatai a www.minikartya.hu honlapon tekinthetők meg. A BMW fenntartja a jogot arra, hogy az együttműködő partnerekre vonatkozó egyes információkat illetve az együttműködő partnerek egyes ajánlatait a MINI Kártya Birtokos postai címére is eljuttassa.

4. A MINI Kártya felhasználhatósági ideje

A MINI Kártya csak a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel. A MINI Kártya Birtokos, amennyiben a továbbiakban nem kíván a MINI Kártya Programban részt venni, bármikor jogosult MINI Kártyáját a BMW részére visszaadni, és kérni, hogy a BMW törölje a MINI Kártya Programban résztvevők közül. A BMW fenntartja a jogot arra, hogy a MINI Kártya Programot bármikor, indoklás nélkül beszüntesse, vagy más, általa megjelölt programmal helyettesítse, és a MINI Kártya visszaadását kérje.

5. A Kártya elvesztése, megrongálódása, pótlása

Kérjük, a MINI Kártya elvesztését, ellopását, megrongálódását a BMW Hungary Kft., 1399 Budapest, Pf.: 678 címen vagy az ugyfelszolgalat@mini.hu e-mail címen jelentse be. Ezáltal lehetővé válik a MINI Kártya pótlása is.

6. Információk a MINI Kártyával kapcsolatban

A MINI Kártyával kapcsolatos információ az ugyfelszolgalat@mini.hu e-mail címen, illetve a következő telefonszámon kérhető: 06-80-990-008

7. Adatváltozás bejelentése

Annak érdekében, hogy az Ön címének változása esetén a BMW továbbra is el tudja juttatni Önnek a MINI Kártya Programmal kapcsolatos anyagokat, információkat, kérjük, hogy címének változását haladéktalanul jelentse be a BMW-nek a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) címen vagy az ugyfelszolgalat@mini.hu e-mail címen

8. Felelősség

A MINI Kártya Programmal kapcsolatban okozott, illetve a MINI Kártya használatával kapcsolatban a MINI Kártya Birtokost ért esetleges kárért a BMW csak saját illetve közreműködője szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén felel. A BMW az enyhe gondatlanságért való felelősséget arra tekintettel zárja ki, hogy a MINI Kártyát ingyenesen biztosította Önnek. Ebből a szempontból a szolgáltatásokat nyújtó együttműködő partnerek nem minősülnek a BMW közreműködőjének vagy teljesítési segédjének, mert az együttműködő partnerek által nyújtott / felkínált szolgáltatásokkal / lehetőségekkel / kedvezményekkel kapcsolatban a BMW semmilyen kötelezettséget nem vállal a MINI Kártyabirtokos felé. Az együttműködő partnerek BMW-nek eljuttatott, MINI Kártya Birtokosoknak szóló különböző ajánlatait a BMW csak hozzáférhetővé teszi (illetve esetleg továbbítja) a MINI Kártya Birtokosnak, nem vállal azonban kötelezettséget ezen szolgáltatások teljesítésére. Ebből eredően, a szolgáltatások esetleges hibáiért a BMW felelősséget nem vállal. Nem vállalunk kötelezettséget továbbá arra, hogy a MINI Kártya Birtokost az együttműködő partnerek szolgáltatásairól/ kedvezményeiről, ezek változásáról illetve a partneri viszony fennállásáról teljes körűen és mindenkor napra készen tájékoztatjuk.

9. A Használati Feltételek módosítása

A BMW jogosult a jelen Használati Feltételeket időről időre egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítást a BMW annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal közzéteszi a www.minikartya.hu honlapon.

10. Irányadó jog, joghatóság

A jelen Használati Feltételekre a magyar jog az irányadó. A BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) és a MINI Kártya Birtokos között a MINI Kártya Programmal kapcsolatos esetleges jogviták a Magyar Köztársaság bíróságainak joghatósága alá tartoznak. A BMW Hungary Kft-nek hivatalos adatai az alábbiak:
Székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci út 59.
Cégjegyzékszám: 13-09-203153
Adószám: 27279195-2-13

11. Alternatív vitarendezési lehetőség

Törvényi kötelezettségünkből adódóan tájékoztatunk kell Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói panaszok kezelése céljából egy online platformot hozott létre, melynek neve ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform, azaz Online Vitarendezési Platform). Az ODR Platformot az alábbi weboldalon találja meg: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mail címünk: ugyfelszolgalat@mini.hu
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti információt attól függetlenül kellett megosztanunk Önnel, hogy lehetőséget biztosítunk-e bármilyen más alternatív vitarendezési módra.

Honlap használati feltételek

A honlaphoz való hozzáférést a vonatkozó jogszabályok mellett az alábbi feltételek szabályozzák. A weboldalon személyes időtöltés és tájékozódás céljából való böngészés engedélyezett. A weboldal tartalmát azonban a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.), írásbeli engedélye nélkül publikálni, módosítani, továbbítani vagy átszerkeszteni tilos.

A BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.). a jelen weboldal, vagy az ehhez kapcsolódó bármely web-hely ("hotlink") tartalmának pontosságáért vagy teljességéért garanciát nem vállal, és erre vonatkozó kijelentéseket nem tesz. A jelen weboldal vagy ehhez kapcsolódó más weboldal tartalmához való hozzáférésből, illetve tartalmának felhasználásából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes vagy büntetőjogi károkért a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) nem vállal felelősséget.

Ezen a weboldalon megjelenő nevek és logók engedéllyel használt és jegyzett védjegyek. A védjegyek vagy a jelen weboldal bármely más tartalmának felhasználása vagy rossz célra való használata a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) engedélye nélkül tilos.

VÁLLALATCSOPORT TAGJAI

Vállalatcsoport tagjai